Nachádzate sa tu » Galderma » Trvalo udržateľný rozvoj

Trvalo udržateľný rozvoj

Kľúčom k vedeniu je prevzatie zodpovednosti za svoje konanie. V spoločnosti Galderma sme zodpovední za naplnenie dermatologických požiadaviek dneška bez poškodenia našej planéty pre budúce generácie. Dermatologická spoločnosť Galderma sa vzhľadom na trvalo udržateľný rozvoj zameriava vo svojich výrobných procesoch o. i. na zníženie emisií skleníkových plynov, na triedenie odpadu a ekodizajn.

Kedykoľvek sa hovorí o životnom prostredí, Severnú Ameriku často obviňujú, že sa môže vykázať iba veľmi slabým pokrokom v tejto oblasti. Vo výrobnom závode Galdermy v kanadskom Baie d’Urfé sme spustili program na proaktívny a trvalo udržateľný rozvoj, ktorý už zaznamenal niekoľko významných úspechov s ohľadom na stanovený cieľ znížiť emisie skleníkových plynov (GHG). V roku 2008 sa v pobočke inštalovali solárne články, aby sa v kanadskej zime využilo slnečné žiarenie na ohrev vzduchu, ktorý sa používa na ventiláciu priestorov miestnej pobočky. V prevádzke je aj elektrický parný kotol s cieľom znížiť energetické nároky kanadského výrobného zariadenia tak, aby emisie skleníkových plynov klesli o ďalších 500 ton.

Aktívne zapojenie zamestnancov

Výrobné zariadenie dermatologickej spoločnosti Galderma v Baie d ‘Urfé rieši aj problém odpadu. Pre zníženie počtu kartónov sa teraz do továrne dodávajú prázdne fľaše na Cetaphil na paletách obalených fóliou. Tým sa ročne ušetri 110 ton kartónových obalov. Aj zamestnanci iniciatívne pristupujú k úsiliu o zníženie odpadu a efektívnejšie riadenie. Aktívnym zapájaním sa do každoročnej zbernej akcie nebezpečných odpadov a do programu zdieľania automobilov podporujú pracovníci spoločnosti Galderma svoj záväzok na ochranu životného prostredia.

Ekodizajn obalov

Ekodizajn berie do úvahy faktory životného prostredia už v počiatočných fázach návrhu. V prípade obalov to znamená, že ekologické dopady obalového riešenia sa posudzujú na obdobie celej životnosti (výrobku): od prvotného nápadu po recykláciu. Výrobné závody v Alby-sur-Chéran a Baie d’Urfé už začali tento prístup uplatňovať. V spolupráci s dodávateľmi v Alby-sur-Chéran sa s ohľadom na zníženie hmotnosti niektorých fľaštičiek celková hmotnosť znížila o osem percent, čo zodpovedá úsporám šiestich ton plastov ročne. Ekodizajn už systematicky využívame pre všetky obalové riešenia. Environmentálne kritériá sa teraz zahrnuli aj do nákupných zásad popri tradičných požiadavkách, ako sú náklady, kvalita, technická zhoda s požiadavkami zákazníka a spoľahlivosť dodávky.

Zelená elektrina

Q-Med, filiálka spoločnosti Galderma vo švédskom meste Uppsala, využíva geotermálnu energiu a tepelné čerpadlá na vykurovanie a chladenie prevažnej časti budov. Celé zásobovanie elektrickým prúdom spočíva na ekologicky prijateľnejšej vodnej energii.

Prvá inštalácia tepelného čerpadla v roku 2004 viedla k zníženiu emisií CO2 o 200 ton ročne. Dnes je 56 % budov vyhrievaných a chladených geotermálnou energiou.

V roku 2011 sa vo výrobnom závode v Uppsale začal pilotný test nahradenia halogénových svietidiel LED diódami. Spotreba energie klesla o 90 %, pričom LED diódy majú päťkrát dlhšiu životnosť než halogénové svietidlá.

Priemyselné certifikácie: základné normy

Kľúčom k úspechu sú kvalita a bezpečnosť. Správna výrobná prax (GMP – Good Manufacturing Practices) je základom všetkých aktivít. Kvalitatívnej kontrole na mieste podliehajú všetky procesy a validizuje aj subdodávateľov a dodávateľov. Aby sa dodržali prísne a kvalitatívne náročné kritériá dermatologickej spoločnosti Galderma, výrobné tímy sa riadia zásadou najvyšších prevádzkových štandardov (Best Practise Standards) podľa definície národných zdravotníckych orgánov vo Francúzsku (Afssaps), USA (FDA), v Brazílii (ANVISA), Kanade (Canada Health) a niekoľkých ďalších zdravotníckych organizácií po celom svete.

Okrem toho sú výrobné zariadenia v Alby-sur-Chéran, Baie d’Urfé a v Uppsale certifikované podľa normy ISO 14001 (environmentálna norma). Ich systémy riadenia podnikovej bezpečnosti sú certifikované podľa OHSAS 18001. Najnovšia certifikácia, ISO 13485, sa vzťahuje na zdravotnícke prístroje. Všetky pracoviská dodržiavajú lokálne pravidlá.
Investičný projekt optimalizuje všetky aspekty výrobnej prevádzky na zvýšenie výrobnej kapacity, kvality, ako aj environmentálnej ochrany a bezpečnosti, a zároveň spríjemňuje pracovné prostredie.

Výrobné zariadenia spoločnosti Galderma sú overené už niekoľko rokov. Čo znamenajú tieto štandardy?

ISO 14001 je štandard pre environmentálne riadiace systémy. Zavedený bol v roku 1996 s cieľom znižovať priemyselnú ekologickú záťaž a zároveň zlepšiť ochranu životného prostredia. ISO 14001 je hodnotiaci štandard. Obsahuje 18 špecifických požiadaviek rozdelených na šesť oblastí, ako všeobecné požiadavky (environmentálne ciele podniku), ekologicko-hospodárske smernice, plánovanie, implementáciu, reguláciu a nápravné opatrenia, ako aj preskúmanie manažmentom.

Štandard OHSAS 18001, zavedený v roku 1990, je uznávaný celosvetovo. Pôvodne bol britský. Tento štandard špecifikuje pravidlá na ochranu zdravia a bezpečnosti na pracovisku.
Štandard ISO 13485 špecifikuje požiadavky na systém riadenia kvality medicínskych prístrojov. Nie je záväzný pre marketing liekov, avšak napriek tomu ukazuje, že spoločnosť sa riadi smernicami uznávanými a pravidelne preskúmavanými nezávislým orgánom. Ďalšou výhodou je, že táto certifikácia zjednodušuje CE-označenie výrobku spoločnosti.


Tieto stránky používajú súbory cookies. Používaním týchto stránok nám udeľujete súhlas s používaním cookies podľa dokumentu Vyhlásenie o používaní súborov „cookie“.
Viac informácií o súboroch cookies, účeloch, na ktoré môžu byť použité, o možnosti ich zablokovať a ďalšie informácie nájdete v dokumente Vyhlásenie o používaní súborov „cookies“.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close