Nacházíte se zde » Galderma » Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj

Klíčem k vedení je převzetí odpovědnosti za své jednání. Ve společnosti Galderma jsme zodpovědni za naplnění dermatologických požadavků dneška bez poškození naší planety pro budoucí generace. Dermatologická společnost Galderma se vzhledem k trvale udržitelnému rozvoji zaměřuje ve svých výrobních procesech kromě jiného na snížení emisí skleníkových plynů, na třídění odpadu a ekodesign.

Kdykoliv se mluví o životním prostředí, Severní Amerika je často obviňována, že v této oblasti se může prokazovat pouze velmi slabým pokrokem. Ve výrobním provozu společnosti Galderma v kanadském Baie d’Urfé byl zahájen program na proaktivní a udržitelný rozvoj, který již zaznamenal několik významných úspěchů s ohledem na stanovený cíl snížit emise skleníkových plynů (GHG). V roce 2008 byly v pobočce instalovány solární články, aby v kanadské zimě bylo využito sluneční záření k ohřevu vzduchu, který je používán k ventilaci prostor místní pobočky. V provozu je i elektrický parní kotel s cílem snížení energetických nároků kanadského výrobního zařízení tak, aby emise skleníkových plynů klesly o dalších 500 tun.

Aktivní zapojení zaměstnanců

Výrobní zařízení dermatologické společnosti Galderma v Baie d ‘Urfé řeší i problém odpadu. Pro snížení počtu kartonů jsou nyní do továrny dodávány prázdné lahve na Cetaphil na paletách obalených fólií. Tím se ročně ušetří 110 tun kartonových obalů. I zaměstnanci iniciativně přistupují k úsilí o snížení odpadu a efektivnější řízení. Aktivní účastí v každoroční sběrné akci nebezpečných odpadů a v programu sdílení automobilů podporují pracovníci společnosti Galderma svůj závazek na ochranu životního prostředí.

Ekodesign obalů

Ekodesign bere v úvahu faktory životního prostředí již v počátečních fázích návrhu. V případě obalů to znamená, že ekologické dopady obalového řešení jsou posuzovány na období celé životnosti (výrobku): od prvotního nápadu po recyklaci. Výrobní závody v Alby-sur-Chéran a Baie d’Urfé již začaly tento přístup uplatňovat. Ve spolupráci s dodavateli v Alby-sur-Chéran s ohledem na snížení hmotnosti některých lahviček celková hmotnost klesla o osm procent, což odpovídá úsporám šesti tun plastů ročně. Ekodesign je již systematicky využíván pro všechna obalová řešení. Environmentální kritéria jsou nyní zahrnuty i do nákupních zásad vedle tradičních požadavků, jako jsou náklady, kvalita, technická shoda s požadavky zákazníka a spolehlivost dodávky.

Zelená elektřina

V Q-Med, filiálce společnosti Galderma ve švédském městě Uppsala, jsou pro vytápění a chlazení převážné části budov využívána geotermální energie a tepelná čerpadla. Celé zásobování elektrickým proudem spočívá na ekologicky přijatelnější vodní energii.

První instalace tepelného čerpadla v roce 2004 vedla ke snížení emisí CO2 o 200 tun ročně. Dnes je 56 % budov vyhřívaných a chlazených geotermální energií.

V roce 2011 byl ve výrobním závodě v Uppsale zahájen pilotní test nahrazení halogenových svítidel LED diodami. Spotřeba energie klesla o 90 %, přičemž LED diody mají pětkrát delší životnost než halogenová svítidla.

Průmyslové certifikace: základní normy

Klíčem k úspěchu jsou kvalita a bezpečnost. Správná výrobní praxe (GMP – Good Manufacturing Practices) je základem všech aktivit. Kvalitativní kontrole na místě podléhají všechny procesy a validizuje i subdodavatele a dodavatele. Aby byly dodrženy přísné a kvalitativní náročná kritéria dermatologické společnosti Galderma, výrobní týmy se řídí zásadou nejvyšších provozních standardů (Best Practise Standards) podle definice národních zdravotnických orgánů ve Francii (Afssaps), USA (FDA), v Brazílii (ANVISA), Kanadě (Canada Health) a několika dalších zdravotnických organizací po celém světě.

Kromě toho jsou výrobní zařízení v Alby-sur-Chéran, Baie d’Urfé a v Uppsale certifikována podle normy ISO 14001 (norma environmentální). Jejich systémy řízení podnikové bezpečnosti jsou certifikovány podle OHSAS 18001. Nejnovější certifikace, ISO 13485, se vztahuje na zdravotnické přístroje. Všechna pracoviště dodržují lokální pravidla.
Investiční projekt optimalizuje všechny aspekty výrobního provozu na zvýšení výrobní kapacity, kvality, jakož i ochrany životního prostředí a bezpečnosti, a zároveň zpříjemňuje pracovní prostředí.

Výrobní zařízení společnosti Galderma jsou ověřená již několik let. Co znamenají tyto standardy?

ISO 14001 je standard pro environmentální řídící systémy. Zaveden byl v roce 1996 s cílem snižování průmyslové ekologické zátěže a zároveň zlepšování ochrany životního prostředí. ISO 14001 je hodnotící standard. Obsahuje 18 specifických požadavků rozdělených do šesti oblastí, jako obecné požadavky (environmentální cíle podniku), ekologicko-ekonomické směrnice, plánování, implementaci, regulaci a nápravná opatření, jakož i přezkoumání managementem.

StandardOHSAS 18001, zavedený v roce 1990, je uznávaný celosvětově. Původně byl britský. Tento standard specifikuje pravidla na ochranu zdraví a bezpečnosti na pracovišti.
Standard ISO 13485 specifikuje požadavky na systém řízení jakosti medicínských přístrojů. Není závazný pro marketing léků, avšak přesto ukazuje, že společnost se řídí směrnicemi uznávanými a pravidelně hodnocenými nezávislým orgánem. Další výhodou je, že tato certifikace zjednodušuje CE-označení výrobku společnosti.


Tyto stránky používají soubory cookies. Používáním těchto stránek nám udělujete souhlas s používáním cookies podle dokumentu Vyhlášení o používání "cookies".
Více informací o souborech cookies, účelech, na které mohou být použité, o možnostech jejich zablokování a další informace najdete v dokumentu Vyhlášení o používání souborů "cookies".

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close